Tiger och Primus på framsidan av huset.
Släcker törsten.